Nyheter

Ultraviolett (UV) desinfektionsteknik har varit den främsta prestanda inom vatten- och luftbehandling under de senaste två decennierna, delvis på grund av dess förmåga att ge behandling utan användning av skadliga kemikalier.

UV representerar våglängder som faller mellan synligt ljus och röntgen på det elektromagnetiska spektrumet.UV-området kan ytterligare delas in i UV-A, UV-B, UV-C och Vacuum-UV.UV-C-delen representerar våglängder från 200 nm – 280 nm, våglängden som används i våra LED-desinfektionsprodukter.
UV-C-fotoner penetrerar celler och skadar nukleinsyran, vilket gör dem oförmögna till reproduktion eller mikrobiologiskt inaktiva.Denna process sker i naturen;solen avger UV-strålar som fungerar på detta sätt.
1
Vid kylare använder vi lysdioder (LED) för att generera höga nivåer av UV-C-fotoner.Strålarna riktas mot virus, bakterier och andra patogener i vatten och luft, eller mot ytor för att göra dessa patogener ofarliga på några sekunder.

På samma sätt som LED har revolutionerat display- och belysningsindustrin, är UV-C LED-teknik inställd på att ge nya, förbättrade och utökade lösningar inom både luft- och vattenrening.Dubbel barriär, efterfiltreringsskydd är nu tillgängligt där kvicksilverbaserade system tidigare inte kunde ha använts.

Dessa lysdioder kan sedan integreras i olika system för att behandla vatten, luft och ytor.Dessa system fungerar också med LED-förpackningen för att sprida värme och förbättra effektiviteten i desinfektionsprocessen.


Posttid: Dec-02-2020